Jingumae Keikaku

Click here to show project info

Jingumae Keikaku

Lixil Corporation
งานกรอบ(แผง)ผนังอาคารสูง
2016
TOKYO