สปริง ทาวเวอร์ ไอร่า วัน

Click here to show project info

สปริง ทาวเวอร์ ไอร่า วัน

บริษัท แอสไพเรชั่นวัน จำกัด
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
Unitized Curtain wall/Aluminium Fin and Cladding/ Balustrade/Louver/Door & Window
2019
Thung Phaya Thai Subdistrict Ratchathewi District Bangkok